ვიდეო

მაღალსიჩქარიანი მავთულის ავტომატური ჭრა

დაფარვის პროცედურა

მავთულის გაჭრა

შედუღების ელექტროდის მოდელის ბეჭდვა

E6013